fotografie · Literatura

Obraz jako dialog s časem

Nejen milovníkům fotografie by se jistě líbil Obraz jako dialog s časem. Převážnou část knihy sice tvoří fotografie, ale Ludvík a Alexander Baranovi ji pojímají jako obraz, najdeme zde tak souvislosti s výtvarným uměním, s mýty, filosofickými kořeny atd. Musím přiznat, že místy se mi obsah zdál zavádějící – příliš obecný, příliš rozsáhlý, ale celkově mi kniha přinesla mnoho nového. Jsem přesvědčená, že studovat stále jen knihy s praktickými radami (jak na kompozici, HDR atd.) vede k ovládnutí techniky, ale ještě ne k umu. Jen aby stroj neovládl vás.

Nemohla bych ještě napsat úvahu a zamyšlení asi povrchní. Chybí mi diskuze s někým, kdo se o obraz (fotografii nebo výtvarné umění, film…) zajímá, abych neuvízla v sobě samé. Časem snad. Přesto jsem si vypsala mnoho výpisků (jen aby to jimi neskončilo!), které jsou podnětné, a doufám, že by někoho dalšího mohli přivést na nové nápady – a nejlépe, aby si knihu sám přečetl :)

https://i2.wp.com/maxx.cz/content/id_reference/104.jpg

Citace z: BARAN, Alexander a Ludvík BARAN. Obraz jako dialog s časem. 1. vyd. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2007, 302 s. ISBN 80-706-8205-1.

8: Obrazy se zrodily z mýtů. (…) symbolická vyprávění, které mělo člověku objasnit záhady světa, života v něm, původ věcí, vztahy mezi lidmi a věcmi, vztah člověka ke světu a jeho osudovou určenost. (…) Obrazy vzniklé jako imaginace jsou od samého počátku dvojího druhu. Jedny jsou odrazem smyslové skutečnosti, druhé plodem obrazivosti či fantazie. První napomáhají poznávání skutečnosti (…), druhé se užívají při výkladu tajemství, těžko pochopitelných jevů zrození, života, smrti

(hned mě napadá, že fotografie se dá při zobecnění také rozdělit na tu, která zaznamenává „skutečnost“ a tu, která je výsledkem lidské fantazie, tvořivosti autora, který využívá jako své výstupní médium právě fotografii. Tedy dokumentární a výtvarná, když se bavíme o umění.)

9: Obraz jako obrana proti času.

14: Benedetto Croce (1866-1952) definoval umění jako lyrickou intuici a připouštěl, že uměním lze bez předsudků dospět k poznání věcí a vztahů mezi nimi. Oceňoval umění jako nejcennější lidský postoj ke světu a životu právě sebezobrazováním bytí. V zobrazení zkoumal akt poznání jako krásu, pravdu, účel, etiku.

(to kdyby se vás někdo ptal, proč je vlastně důležité se zaobírat uměním a tvořit)

K obrazu obecně: 51: Smysl obrazu se naplňuje kontaktem s adresátem a jeho pochopením. Recepční estetika, dříve soustředěná na texty, hledá kritéria jak „číst“ obrazy. Obraz komunikuje především uměleckým záměrem, výstavbou obrazového díla, estetickou hodnotou, historickou souvislostí, slohem v době vzniku. Recepci udává postoj diváka k umění.

Kniha je také více teoretická, což se mi líbí. Na druhou stranu tu je mnoho fotografií.

51: Fotografie proti obrazu v obecné rovině nese podstatně více poselství doby, času, reflektuje vzorce prožívání. (…) Fotografie je méně ahistorická, vzniká v čase a nese znaky své doby. (…) Fotografický obraz je výsledkem specifického vidění, intuitivního ponoření se do skutečnosti, schopnosti nacházet v chaosu řád. Odkrýt souvislosti prvků předem a naráz. Předložit diváku nový význam, často jinotaj. Osvobodit obraz od jednoznačných výkladů. Dát divákovi možnost objevovat svět metaforicky, osvobozeně ze standardu existující morálky. Proniknout skutečnost do dosud nepoznané hloubky a otevřít bránu novému vnímání.

97: Profesionalita fotografického vidění podle zkušeností mistrů je v tom, jak dovede rušivé a zmatečné prvky vytlačit z obrazu, nebo je světelně potlačit.

151: Zjevná pravda, zobrazená v prvém plánu, reprodukující holou jevovou skutečnost, nemá takový náboj jako skrytý pravda, pravda odhalující, která násobí emotivní účin.

205: Autoportrét ve vlastním smyslu je sebekomunikace, která se v literární podobě odehrává na stránkách deníků jak v úzkém, tak širším reflexu osobní existence (cestopisný, milostný, vězeňský, nemocniční nebo jako psychosonda), nebo v reakci na aktuální situaci.

258: Podle Rolanda Barthese jsou při hledání i pozorování motivu či obrazu rozhodující tři fáze: 1. punctum – bodnutí, zranění, údiv, vzrušení, probuzení optického receptoru, který alarmuje myšlenku s možným výkladem, 2. studium – analýza toho podnětu, pátrání, hledání podrobností, detailů, které budí mou pozornost, zájem, 3. citové prožití, procítění, psychologické odhalení smyslu.

262: Obraznost, jedna z nejcennějších, nejlidštějších, nejkrásnějších vlastností, která je základní složkou lidské kultury, je v současném životním vzorci našeho prožívání ohrožována několika faktory:

(vybrala jsem některé)

  • Proměnou a náplní volného času podle priorit životních aktivit.

  • Změnou hodnotových kritérií obecně a vlastního kritického myšlení zvláště.

  • Nekriticky prosazována míra svobody a utvoření názoru bez úvahy a debat.

  • Postmoderní zpochybnění slohu života, společenských struktur i osobních vazeb. Destrukce jako pozitivní syndrom. Odmítání tradic.

  • Proměna plurality a tolerance v nový diktát elit a myšlení. Výlučnost skupin, jejich stavovské omezení vede k izolaci. Nestálost – rychlá změna, novost je cílem života.

  • Ztráta dialogu, ztráta originality ve smyslu původnosti. Nový svět žije v reprodukci, náhražce, v masové kultuře.

  • Nestabilita morálních idejí, nástup nových technologií a převážně ekonomických vazeb. Jiný vzorec přechodových etap života. Prodloužené mládí (móda).

/

Napadlo mě u fotografie Tramvaj na Karlově mostě v Praze (1924): Lidé se dívají přesně na místo, kde nejspíš stojí fotograf. Ten pochopitelně nejde vidět, protože je to on, kdo vytváří fotografii. Zdá se tedy, jako by se postavy dívaly ven z obrazu, na mě, na člověka 21. století. Do okna, které ukazuje budoucnost. Ale jen na okamžik, kdy fotograf tiskne spoušť a zhotovuje fotografii. Někteří to nemuseli ani postřehnout, ale už s fotografie nikdy neuniknou, jsou uvězněni v budoucnosti.

Reklamy

Co na srdci, to v prstech

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s