Literatura, Věci na zamyšlení

Obrazy dobra a zla

Další ohromnou knihou, kterou bych vám ráda doporučila, jsou Obrazy dobra a zla od Martina Bubera. https://i0.wp.com/img.databazeknih.cz/images_books/71_/71850/obrazy-dobra-a-zla-71850.jpgJe to útlá knížečka, čtivá, intelektuálně náročná. Pochybuji, že jsem z ní pochopila byť zlomek, přesto mě hodně posunula v uvažování o dobru a o zlu, koupím si ji a po nějakém čase si ji přečtu znovu. Uvidíme.

Citace z: BUBER, Martin. Obrazy dobra a zla. Překlad Mária Schwingerová. Olomouc: Votobia, 1994, 129 s. Malá díla, 6. ISBN 8085885174.

  1. část

1 Strom poznání

Začíná od Adama a Evy. Poznání dobra a zla. Poznání protikladnosti (nahota, ustanovují dobro jako oblečenost, přestože oděnost ži neoděnost nemá nic společného s dobrem a zlem). Pouze lidské „poznání“ jejich protikladnosti vytváří jejich vztah k dobru a zlu. Svým činem uvedl latentní protikladnost v existenci. (protikladem života je smrt, uvědomění si smrti, doposud nemuseli, byli nesmrtelní). (31) „Vydávají se na cestu, je to cesta do dějin světa a teprve skrze ni má svět dějiny – a cíl dějin.“

2 Kain

(41) „Avestský protiklad „dobré“ a „špatné mysli“: rozlišuje se mezí stavem, v němž duše zamýšlí dobro, a stavem, ve kterém je nezamýšlí, tedy ve skutečnosti ne mezi dobrým a zlým „smýšlením“, ale mezi dobrým smýšlením a jeho pochybením.“ (42) „Co znamená „zlé“, ví člověk ve skutečnosti pouze tehdy, pokud ví o sobě samém.“ (zkoumáním zla se dostal k dynamice duše)

Kain nekomunikuje s Bohem, (43) „odmítá se postavit proti démonu na prahu a tím se vystavuje jeho žádostivosti. Prohloubení a potvrzení nerozhodnosti je rozhodnutím pro zlo.“ Neví, že když prudce bratra udeří, zabije ho. (44) „Nerozhoduje motiv, ale pohnutka.“ Jeho duše se rozpoltila, bloudí. Chaos.

3 Imaginace a pud

„Zlý pud“ jako vášeň, síla člověku vlastní, která je ponechána sama sobě, zůstává beze směru a vede k omylu; a „dobrý pud“ je čisté směřování k Bohu. Sjednotit oba sklony znamená dát potenci vášně, jež ji učiní schopnou velké lásky a velké služby. Pouze tak se člověk může stát úplným.

  1. část

1 Praprincipy

Mluví o oddílu Avesty. Dobro a zlo spočívá ve volbě. Samovolba dobra, která ho teprve činí působícím a skutečným dobrem a samovolba zla, jíž se zlo stává činným a skutečným. Do zápasu o spásu byl připojen stvořený člověk jako jediný povolaný k volbě mezi dobrem a zlem. S volbou nastoupilo jeho Já pozemskou cestu; stále znovu však musí rozlišovat ve směsici lež od pravdy a rozhodovat se. Úkolem Zarathustry je postavit lidi před volbu. Ve volbě potvrzuje každý sám sebe. (Naléhavá otázka je, jakým způsobem mohlo v nebeském Bohu, v Prabytí, existovat zlo?) … Zlo v něm vzniká jeho hříšným pádem. Nevolí, nýbrž pochybuje. Pochybnost je ne-volba, neschopnost rozhodnutí. Z ní pak pochází zlo. Fragment Avesty: „Všechny dobré myšlenky, všechna dobrá slova, všechny dobré skutky – činím je vědomě. Všechny zlé myšlenky, všechna zlá slova, všechny zlé skutky – činím je nevědomě.“ Odtud vede cesta k psychologickému problému zla, jak jej pak nastolilo až rané křesťanství.

2 Lež vůči bytí

Tato část mi předala myšlenku toho, jak důležitá je pokora. Vše do nás bylo vloženo (nebo je uloženo), okolnosti, štěstí, naše vůle a rozvíjející se talent, nám umožňuje dosahovat vysokých výsledků. Ale je mylné si egoisticky myslet, že jsme výjimeční, lepší než ostatní, že nám patří všechna chvála. Pokora vede k silné pevnému společenství, kde všichni tvoří a pracují pro celek, protože ví, že nejsou jedineční a nemají důvod se nad ostatní chtít povyšovat. Jak kdyby se člověk povyšoval nad mentálně zaostalé, že je lepší, přitom akorát do něj byla vložena (geneticky apod.) lepší „výbava“. Velebit se je zde na ukázce krále Jima ukázáno jako lež, když připisoval přemožení přírody vlastní moci (prosil se však bohů). Je to lež existence vůči Bytí. (popíchnutí, jak malá je existence jednotlivce, jen částečka velkého Bytí, které nezávisí na lidech ani na čase) Jim se (75) „mylně domnívá, že to, co dostal darem, si způsobil sám, považuje se za sebestvořitele, nesmrtelného.“

V pravdě a ve lži se odráží protikladnost principů, dobra a zla. Co se myslí lží? (76) „Pojmem lži se ve Védách často označuje nebezpečná hra na schovávanou v temnotě duše, v níž jednotlivá lidská duše uhýbá sama sobě, kličkuje a sama před sebou se přetvařuje. Tato lež vůči vlastnímu bytí se zviditelní pouze ve vztahu k jiné duši, ve vztahu k realitě světa, ve vztahu k Božskému.“ (78) „Lidská pravda je potvrzením prostřednictvím pravého bytí.“

  1. část

1 Pravda mýtů

2 Naše východisko

3 První stadium (sebepoznání)

(95) „Dozrávající lidská osobnost, o které mluvím, padá pod nekonečnem možností. Množství možností přetéká nad její nepatrnou skutečnost a přemáhá ji. (…) V možnosti hrozí zánik skutečnosti. Vlády se ujímá kolotající chaos, „zmatek a bloudění“ (Genesis 1, 2).“ (nastává vášeň konat) Mluví o rozpolcení a snaze o sjednocení. Spatřuje velikou odvahu v pokusu o stmelování, tvarování a krystalizaci duše. (100) „Vždyť nutno překonat veškeré své zakořeněné sklony, pohodlí, zvyklosti, žádosti a záliby v možnostech, a musí být překonány nikoli jejich zavržením, odstraněním; pravé úplnosti se totiž nikdy nedosáhne tam, kde již žádné potlačené choutky nečíhají za rohem. Všechny tyto dynamické či statické síly, uchopeny rozmachem duše, se musí takřka z vlastní vůle poddat moci rozhodnutí a v ní se rozplynout. Jak nesmírný odpor, než duše jako forma dokáže mít tak velký vliv na duši jako materii a než je chaos spoután a ztvárněn v kosmos!“ Stav nerozhodnosti, tedy situace, ve kterých jsme nečinili to, co jsme považovali za správné, označuje za zlo.

4 Druhé stadium

5 Zlo a dobro

Jakmile vůlí rozhodujeme o svém konání, pak můžeme činit ve zlu (Kain tak nečinil, pouze jednal, ale ještě nevěděl, co je to zabít). Existuje pouze jeden směr, všechna rozhodnutí se k němu vztahují. (120) „Zaměřit se v rozhodnutí znamená tedy zaměřit se na ten bod bytí, v němž svým osudem uskutečňuji projekt, kterým jsem já, a kde se střetávám s Božím tajemstvím stvoření mé individuality.“ Důležité je mít směr, aby měl člověk existenci a svobodu, snaha o sjednocení.

Reklamy

1 komentář: „Obrazy dobra a zla“

Co na srdci, to v prstech

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s