Literatura

Thomas Mann: Novely a povídky (Praha 1929)

Jedna má kamarádka si pročetla všechny Mannovy knihy, k tomu sekundární literaturu a všelijaké další texty k jeho osobě. Pak se k němu vyjadřovala, do té doby si spíš ucelovala obraz o tomto spisovateli. Díky ní jsem se dostala k jeho novelám a povídkám, avšak četla jsem jen tyto Novely a povídky, proto se k Mannovi samotnému vyjadřovat nechci. Některé texty mě zaujaly více, některé méně, vypsala jsem si nejzajímavější pasáže, které bych vám ráda ukázala. V žádném případě bych nebyla schopna podat hlubší vhled, o to více si pak cením sekundární literatury, která mi odkrývá skryté odkazy v díle a utvrzuje mě, že některé texty nestačí číst pouze jednou, abych je mohla pochopit. Je to o to náročnější čtení, ale na druhou stranu o to cennější.

https://i2.wp.com/www.antiknet.cz/nahledy/149434.jpg

Nechala jsem i výpisky z doslovu Antonína Peška.

(1903) Tonio Kröger

První povídka, která mě opravdu zaujala. Řeší v ní především problematiku poslání umělce. Vnímala jsem to jako úvahy o tématu, které se ho bytostně dotýka, možná snad s prvky autobiografickými – které jen podpořily kamarádčinu poznámku o tom, že je sebestředný. Spisovatel v této povídce si plně uvědomuje své poslání, službu lidu, se kterým si nikdy neporozumí, který dokáže uhranout a odkrýt jim sebe sama. Zmiňuje (i později v Smrti v Benátkách) tu lopotu, sebeovládání, sílu vůle, výjimečnost, vyvolenost. Umění a své poslání si plně uvědomuje a bere ho smrtelně vážně. Je zde neustálý rozpor.

76: Jak klidně a beze zmatku hleděly páně Knaakovy oči! Neviděly do věcí, nedohlédly až tam, kde začínají být složité a smutné; nevěděly nic, než že samy jsou hnědé a krásné! Ale právě proto se nesl tak pyšně!

81: Pracoval mlčky, uzavřený, neviditelný, plný pohrdání k oněm malým talentům, kterým je nadání především společenskou příkrasou a kteří – ať chudí či bohatí – chodí otrhaní a zarostlí nebo vyhazují peníze za přepychové charakteristické kravaty, a kterým jde především o šťastný, roztomilý umělecký život a nevědí, že dobrá díla vznikají jen pod tlakem života těžkého a že ten, kdo žije, nepracuje a že člověk musí umřít, aby se cele stal tvůrcem.

90: (kdosi přednesl báseň) První, co si v duchu uvědomím, je, že i já jsem spoluviníkem na rozladění, které ten nerozvážný hoch mezi nás vnesl. Nepochybně: i ke mně, jehož řemeslo tu bylo zbříděno, dolétají posměšné a odcizující pohledy. Dále si uvědomuji, že tento muž, jehož bytí a osoba ve mně až dosud vzbuzovaly upřímný respekt, v mých očích náhle klesá, klesá… Zmocní se mě útrpná blahovůle.

(1903) Zázračné dítě

Popis dítěte, které si je vědomo své geniálnosti a tomu, co má dělat, aby vyvolalo v lidech aplaus. Je to takový malý Mozart. Ví, jak se podbízet. Je tam vidět i otázka peněz jeho matky a impresária. Mladá slečna se ptá po původu vášně jako citu, který se nemusí poutat k člověku, protože chlapec je příliš malý. Je tam pohled více lidí na tuto vášeň i na umění, a co v lidech probouzí. Zajímavý pohled kritika.

(1905) Těžká hodina

123: A jestliže mu tamhle to, to neblahé dílo, působí utrpení, není to v pořádku a není to už skoro znamení? Až osud z něho nikdy nic netryskalo, a kdyby začal tryskat, pak by tomu teprv nedůvěřoval. Jenom u břídilů a diletantů to tryská, u nevědomců a u těch, kdož se snadno uspokojí, kdož nežijí pod tlakem a kázní talentu. Protože talent, dámy a pánové, tam dole v celém parteru, talent není nic snadného, není žádné zahrávání, talent není dovednost jen tak beze všeho. V jádře je to – potřeba, kritická znalost ideálu, náročnost, která si svou dovednost nikoliv bez muk teprve vytváří a zvyšuje… A pro všechny největší a nejnáročnější umělce je jejich talent nejostřejším bičem… Nestěžovat si! Neholedbat se! Skromně, trpělivě smýšlet o tom, co nám je souzeno nést! A kdyby nebylo jediného dne v týdnu, jedinké chvilky bez utrpení – co na tom? Podceňovat břemena a výkony, požadavky, těžkosti, štrapáce – to je to, co dodává člověku velikosti!

125: A z jeho duše, z hudby a myšlenky se dobývala na světlo díla nová.

(1911-1912) Smrt v Benátkách

Otázky krásy (obecně i lidské). Ústupek před tvorbou a uměním, ovládnut touhou, pudy, vášní. Ta ho překonává více než „služba“ umění. Cítí se poslán ukončit velké dílo, má strach z narůstajícího věku, přesto zůstává pro lásku v zamořené Itálii. Zklamání sebe sama. Smrt tedy nejen na nemoc, ale také smrt umělce, smrt ideálů. Kvůli chlapci se snaží iracionálně proměnit v mladšího muže pomocí obarvení vlasů, líčidel, přestože neovládnut těmito pudy, ještě racionálně uvažující spisovatel na palubě lodi mířící do Benátek, opovrhoval mužem, který se pokoušel o podobnou věc. Jak nechutné to bylo.

128: Jsa příliš zaměstnán úkoly, které mu kladlo jeho Já a duše evropského člověka, nadmíru zatížen povinností tvořit, pociťoval přílišnou nechuť ke každému rozptylování.

132: A ti všichni se poznávali v jeho díle, připadalo jim, že je jeho dílo potvrzuje, povyšuje, oslavuje, byli mu vděčni, hlásali ho.

161: Člověk totiž člověka miluje a ctí tak dlouho, dokud ho nemůže posoudit, a touha je výplodem nedostatečného poznání.https://i1.wp.com/img.databazeknih.cz/images/37_/375/thomas-mann-Rk4-375.jpg

(1918) Pán a pes

Rozsáhlý rozbor vztahu pána a psa, ve kterém vidíme výrazně i historický přechod z období před a do první světové války, co pána obklopovalo předtím a potom, co bylo jeho činností a jeho trápením. Mann je také mistr v náhledu do psích pohnutek a chování. Baušan.

(1925) Zmatek a raný žal

Zmatek a raný žal malé Cornelie, která se nadchne pro staršího muže, který s ní tančí na plese. Je to malá holčička a muž ji jde utěšit, nejde mu ale o útěchu holčičky, ale aby se vyšvihl v očích jejího tatínka. Egoismus. Ten tyto slušné muže neustále srovnává v duchu se svým synem Bertíkem, jehož život jako číšníka (po čemž touží) vidí černě. Jejich barevně.

(1930) Mario a kouzelník

Údajně četl při přijímání Nobelovy ceny. Má poukazovat na fašistické praktiky.


Doslov o Antonína Peška

445: Charakteristickým žánrem moderní literatury se stala „krátká povídka“ (short story), zrozená hektickým stoletím a do značné míry i hektickým americkým světadílem – nikoli ucelený umělecký kosmos, nýbrž pouhá skica krátkodeché a zmítané doby, záznam okamžité nálady a situace, atmosféry a překotné myšlenky, mučivého a neuzavřeného problému. Zrodilo se umění precizní krátkosti, výmluvného detailu a náznakového symbolu, které nepostihovalo svět v širokých souvislostech, nýbrž v pronikavém dílčím vhledu, banální každodennost stejně jako extrémní životní situace, s úpornou vůlí k pravdivosti.

446: Thomas Mann vytvořil z tradiční měšťanské novely a moderní psychologické povídky složitý umělecký žánr bohatých symbolických vztahů, jemného epického postřehu, precizní psychologické analýzy a virtuózního stylu, v němž subjektivní konfesi vyvažoval epicky střízlivý vypravěčský odstup a v němž zaujetí tématem nikdy nepřevážilo natolik, aby již nebylo místo pro distancovanou reflexi a ironii.

Dále píše o chápání umělce a jeho začlenění do společnosti během 20. století

447: Vrátit umění smysl znamená proto obnovit jeho vzájemnou spjatost s životem, kdy umění nejen ze života čerpá, ale i život obohacuje, kdy je tu nejen život po umění, ale především umění pro život. Toto je Mannova cesta.

450: Až později, v druhé polovině 20. století, pod dojmem nových historických zkušeností, se tento humanismus zpřesní novým poznáním, že umělec nejen musí být člověkem, ale má-li být člověkem, musí překročit hranice průměrného měšťáctví. (…) Nad triviální život bez ducha, touhy a utrpení staví duchovní úsilí, jímž chce „z chaosu, který je hojností, vynášet na světlo, co je schopné a zralé nabýt tvaru“.

457: Od izolace umělce dospěl Thomas Mann k umělectví jako plné účasti na životě, pro niž není oblasti méněcenných.

Reklamy

One thought on “Thomas Mann: Novely a povídky (Praha 1929)

Co na srdci, to v prstech

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s