Literatura

Maupassant: Slečna Fifi a jiné povídky

 

Povídky: převážná většina je kraťoučká

H = hodnocení (moje)

O = (c) obsah

– Slečna Fifi

H: Tato povídka je zezačátku zdlouhavá, ale pak to nabere ráz. A dobrý.

O: ZDE

– Kulička

– Lůžko 29
H: Tato povídka je dost zajímavá, líbila se mi.
O: Povídka je o krásném vojákovi, po kterém všechny ženy šílí a všichni muži žárlí. Po čase se zamiluje do krásné Irmy a je s ní rok, než ho odvolají. Když se vrátí, nemůže jí najít. Někteří říkají, že spala se všema Prusákama. Dojde mu lísteček, že leží v nemocnici. Je na pokoji 29, nakažená syfilis. Povídá mu, že si ji ti Prušáci vzali násilím, mohla se léčit, ale raději jich hodně nakazila a tak i zabila. Všichni se tomu vojákovi smějí a pomlouvají, naštve se na Irmu a vynadá jí v poslední hodince. Ona se však brání a křičí na něj, že zabila více Prusů, než on. Že on jim měl bránit přijít do toho města, a když už tu byli, ona je nakazila a zabila… zvítěz

– Dobrodružství Waltra Schnaffse

H: Docela dobrá povídka

O: Povídka o tlouštíkovi, který je ve válce a hrozně se bojí a je vysílený z toho všeho střílení. Jednou je jeho pluk napaden a on skočí do jakési škarpy a odplazí se pryč. Potom po dlouhé době hladem vyleze a zajde do jednoho blízkého domu. Je to Prus ve Francii, takže se lidé hrozně vyděsí a utečou. On se nají, a pak se celý šťastný nechá zatknout a raduje se, jak teď už bude v bezpečí.

– Souboj

H: Pěkná povídka o výhře Francouze nad Prusem v malém osobním souboji

O: Povídka je o cestujících ve vlaku. Prusovi, který uráží Francouze před Angličany. Prus cosi přikáže a Francouz odejde. On za ním přijde a ptá se, jestli odmítl uposlechnout jeho rozkaz. Pak se na něj utrhuje a Francouz se na něj vrhne a začne ho bít. Odtrhnou je a Prus Francouze vyzve na souboj, zbraň proti zbrani. Francouz zvítězí, Prusa zabije. Takové malé vítězství, bezvýznamné však pro Francii.

– Dva přátelé

H: Docela drsná povídka, taková ironická

O: Povídka je o dvou kamarádech, kteří jdou rybařit. Dostanou propustku k řece, trošku se sice obávají Prusů, ale smějí se, že jim dají opečené ryby. Něco uloví, pak je však doopravdy zajmou Prusové. Slibují, že je pustí, když jim řeknou heslo, na které je pustili k řece. Neřekli a oni je zabili. A ryby si opekli, ale dva přátelé už byli pod kytičkami.

– Svatý Antonín
H: Také kritika lidského jednání a sobectví.
O: O tom, jak Prusové přišli do vesnice, kde byl Antonín, muž, který neměl k ráně daleko. Vzal si k sobě Prusa, který nerozuměl ani slovo francouzsky. Říkal mu Ty moje prase a u všech ho vykrmovali a bavili se na jeho účet. Jednou se s tím Antonínem porvali a on ho srazil tak na zem, že si myslel, že ho zabil. Zakopal ho pod hnojem, ale on vylezl, byl jen omráčený. Tak ho dorazil vidlemi. Po tom Prusovi se sháněli, on si vymyslel nějakou historku a z vedlejší vesnice kvůli tomu zastřelili nevinného sedláka.

– Děda Milon

H: Docela drsná povídka o vlastenci

O: Povídka je o starém muži, který je před celou rodinou zastřelen za pozabíjení asi 16 Prusů. Mstil se za smrt svého syna a ještě někoho. Je tam docela dobře popsaná jednotlivá vražda a vychytralost sedláka.

Stará Divoška – Matka Divoška
H: Povídka o mateřské odplatě… dobrá.
O: Povídka o tom, jak vtrhli Prusové do Francie, o matce, která své syny musela poslat do války a u sebe ubytovat čtyři Prusy. Když jí došel dopis, že její syn zemřel, zapálila dům i s Prusy. Vojákům řekla, ať napíšou dopis jejich matkám a proč to udělala. Tu matku zastřelilo u ohořelé zdi několik vojáků.

– Zajatci

H: Tato povídka je z prusko-francouzské války. Líbila se mi :)

O: Povídka je o ženě, která zajme pruské vojáky, když se k ní jdou najíst. Zavře je do sklepa. Přijde milice z města, ale vojáci ani nedutají a dokonce postřelí jednoho pekaře okýnkem sklepa. Nakonec je vytopí a zajmou. Pekaře vyznamenají, i velitele té milice.

– Plukovníkovy názory

H: Tato povídka se mi docela líbila :)

O: Povídka o pluku Francouzů, kteří zachrání dívku s otcem a nesou je na nosítkách. Názory plukovníka jsou ty, že by v každém pluku měla být žena, pro kterou by všichni s radostí bojovali. A že pro krásnou ženu jsou muži schopni všeho.

– Husaři

H: Další docela dobrá povídka, zase o něčem jiném, než ty ostatní:

O: Povídka je o husarech, kteří došli do jednoho liduprázdného města, které mělo být obléháno časem nepříteli. Zavolali si faráře na večeři a prosili ho, aby přivedl ženy. Přivedl, tři staré jeptišky. Všichni se s nimi však náramně bavili a žertovali, dokud nedošel voják, že zastřelil nějakého muže, kterému křičel stát, ale on stále šel k němu. Byl to pastýř, který byl hluchý. Jeptišky byly zděšené a utekly, celý večer se pokazil.

– Tombuktú

Docela milá povídka o černochovi, který je zajat, ale v cizině si zakládá restauraci. A docela úspěšnou.

– Šílená

H: Opravdu drsná povídka

O: Povídka o šílené ženě, v jejímž domě se ubytovali vojáci. Mysleli si, že to jen hraje a nutili ji, aby došla za nimi. Bránila se, tak ji vzali a někam odnesli s postelí. Jeden pán ji pak našel v lese, nechali ji tam umrznout.

– Hrůza

Hrůza je zde zhmotněná v podobě skupiny vojáků, která jde přes poušť, a navzájem se pojídají.

– Státní převrat

H: Tato povídka je pěkně satirická

O: Povídka o tom, jak padla monarchie a zvítězila republika ve Francii. Lékař ve městě, který získal najednou výsostné postavení, se pokoušel vyhnat starostku, který nakonec odešel sám. Venkovanům pak křičel různá hesla, ale oni neprovolávali slávu, ani nedělali nic podobného, ať dělal, co dělal. A tak odešel zachmuřený, že si nezískal veřejné uznání.

– Invalida

H: Tato povídka je docela dojemná

O: Povídka o důstojníkovi, kterého ve vlaku potká dávný známý. Voják nemá nohy a známý vyzvídá jeho historii. Protože věděl, že byl zasnouben a s sebou veze hračky. Neměl však ani děti, ani ženu. Pověděl mu tedy tu historii. Ženu si odmítl vzít, protože byl chromý a nechtěl, aby dělala oběť. Vzala si někoho jiného, s kým je spokojený. Teď jezdí za nimi, za dětmi. Na nástupišti ho také malá rodinka přivítala velmi radostně jako nějakého strýčka.

– Správce statku

H: Další docela dojemná povídka¨

O: Povídka o muži, který miloval jednu dívku. Vzal si ji, ale ona se hrozně soužila a zemřela. Zemřela kvůli jednomu majiteli domu, u kterého jako služka pracovala a svatbou ho už nikdy neviděla. Zrovna ten muž jezdí rok co rok za tím mužem s mrtvou ženou a až teď se to dozvěděl.

Starý Amable

H: Poměrně drsná povídka ve svém vývoji, když se snažíte vžít do onoho starého Amabla

O: Povídka je o starci, který žije se svým synem. Nemá ženu, jednu si však najde, ale otec s tím nesouhlasí. Nakonec ho přemluví kněz. A tak žijí všichni čtyři pod jednou střechou – žena má ještě dítě, které starci vadilo. Syn ale po čase umře na zápal plic, a tak je stařec sám s těmi lidmi. A jako vrchol všeho, který ho přivede k oprátce, je situace, kdy si ta žena přivede svého bývalého milence, kterého si pro peníze nemohla vzít místo jeho syna, a ten spí tam, kde spával starcův syn. Najednou je mezi samými cizími lidmi… a oběsí se.

– Soudeček
H: Tato povídka je dobrá, trošku černý humor, pokud se smějete. Spíš velká a zhoubná vychytralost jednoho statkáře.
O: Povídka je o muži, který si chce od jedné babičky koupit statek. Ona tam chce však dožít, a tak jí začne vyplácet měsíční rentu s tím, že až zemře, vše připadnu jemu. Má však tvrdý kořínek a je jasné, že bude žít ještě tak dvacet let. Pozve si ji tedy do hospody a tam jí dá několik sklenic koňaku a soudeček na doma. A že kdykoli může dojít pro další. Stala se z ní alkoholička a v zimě umrzla, když spadla do sněhu.

– Žebrák
H: Hodně smutná a trošku drastická povídka.
O:  Povídka je o žebrákovi, který byl o berlích, nohy mu jako klukovi přejel kočár. Jednoho dne se belhal od vesnice k vesnici, všude už ho měli dost a nic mu nechtěli dát. Sebrala ho policie, neuvědomila si, že tři dny nic nejedl a ráno ho našli v cele mrtvého.

– Tulák

H: Docela pravdivá povídka o tom, jak se z člověka může stát vinou společnosti odsouzenec

O: Povídka o klukovi, který se vyučil truhlářem, ale nemohl se nikde uplatnit. Toulal se krajem, nechtěl rodině ujídat, nakonec skončil ve městě, kde žebral. Tam však za žebrotu zavírali, měl peníze v pořádku, tak mu nic neudělali. Prosil je, ať mu dají práci, ale vykázali ho. A tak se vloupal do domu a snědl rodině jídlo a vypil víno a opilý znásilnil děvečku. A pak ho dali teprve do šatlavy, kde se aspoň najedl. Stal se z něho špatný člověk, za kterého ho automaticky považovali.

– Čert – Ďábel

H: O jedné vypočítavé ženě a lidské hamižnosti.

O: Povídka o sedlákovi, kterému umírala matka, nemohl u ní být, tak si najal sousedku, která to dělala za peníze. Protože matka měla tuhý kořínek, nechtěl muž platit za každý den, který s ní stráví a sousedka skočila na to, že matinka umře brzy, tak si nechala zaplatit hned tři franky a že s ní musí být až do konce. Protože se už blížil konec jejího placeného času a pak by už prodělávala, vyprávěla jí ta žena o ďáblovi, pak si na hlavu dala kýbl a smeták do ruky a tak rachotila, až z toho ta ubohá žena zemřela a ta druhá žena na tom vydělala.

– Venkované

O: Docela zajímavá povídka, ale synovo chování se mi nelíbí

H: Povídka o bohaté rodině, která si chce od venkovanů koupit syna. Jedni nechtějí, druzí ho prodají, stejně jich mají moc. Rozkřikne se to. Roky se ten synek honosí tím, že se ho rodiče nezbavili, dokud neuvidí toho od bohatých, který se veze v kočáře, je vzdělaný a dobře oblečený a živený. A pak se rozhněvá a nazve rodiči trubci. A odejde.

– Pravdivá historka

H: Dobrá povídka, ale osud dívky se mi nelíbil

O: Povídka o muži, do kterého se zamilovala služtička. Spal s ní, ale pak to na něj bylo příliš. Provdal ji za někoho jiného a na půl roku odjel. Prý do jeho domu chodila den co den. Domlouval jí, zase odjel, ale když se vrátil, už byla mrtvá steskem.

– Starý Jidáš

H: Taková povídka trošku o ničem

O: Povídka o muži, kterému říkali Věčný žid. Nechodil do kostela, choval vepře, kteří ho také nakonec sežrali v jeho domku, když náhle zemřel a nechal je tam zavřené.

– Matka nestvůrMatka zrůd

H: Nechutná povídka
O: Povídka o ženě, která nosila korzety, aby její děti byly zdeformované a mohla je za peníze prodávat do cirkusu, a tak si vydělávat.

– Dědek

Povídka podobná jiné, kde ale umírá stará maminka a ne tatínek sedlácké rodiny. Takže jsem ji ani nečetla.

– Slepý

H: Hodně smutná a krutá povídka

O: Povídka o muži, který se narodil slepý. Bylo to na vesnici, nebyl k užitku, a tak ho každý nějakým způsobem týral. Až zemřel.

– Králík

H: Povídka o ukradeném králíkovi, spíš o tuposti pastýře

O: Povídka o ukradeném králíkovi. Proběhlo vyšetřování a zjistilo se, že ho ukradl milenec pastýřovy ženy. Vše se vyšetřilo, poté přišel pastýř a ptal se kohosi, jestli své ženě může něco udělat, když ho s ním zase načapá. Už je načapal, ale nevěděl, jestli má právo něco jí říct nebo udělat.

– Dar sestry představené

H: Docela úsměvná povídka :)

O: Povídka o muži, který si zlomil nohu. Šel do nemocnice. Tam ho jako jinde měli všichni rádi, protože byl sice škaredý, ale strašně veselý a vtipný. Sestra představená mu dala na odchod dvacet pět franků. Za ty šel do hospody a do nevěstince, kde si omylem zlomil tu nohu druhou. Nevěstinec mu ti musel platit, ale matce představené neřekl, že si ji zlomil vlastně za ty její peníze.

– Martinová – Vystřízlivění

H: Moc pěkná povídka

O: O muži, který se zamiloval do dívky, zasnoubili se, ale pak si vzala jiného. Trpěl ohromně, přitom to byl takový statný muž z vesnice. Pak šel kolem jejího domku a slyšel křik, zrovna rodila. Pomohl děťátku na svět a postaral se o ni. Manžel přišel později a děkoval mu a přál si, i Benedikt si to nakonec přál, aby byli přátelé.

– Po půlnoční

H: Opět o venkovanech

O: Povídka o smrti 96letého muže, kterého museli ne děti, ale vnuk se ženou, zavřít do truhly, na které pak jedli vánoční večeři, protože měli jen jednu postel, a tam spolu spávali, ale s mrtvým přece nebudou. Muž, který to zjistil, jim vynadal a odešel.

– Špagátek – Provázek

H: Tato povídka pěkně ukazuje, jak se těžko dokazuje pravda, když vás lidé mají za lháře, a kam to člověka může dovést.

O:
Povídka vypráví o muži, který na zemi najde provázek. Později sedí v hospodě a přijde pro něj stráž, že se ztratil měšec peněz a jeden muž ho viděl ho sebrat na ulici. Obhajuje se, je soud, poté dojde jakýsi čeledín, že ten měšec mu někdo dal. Měšec byl tedy nalezen, muž neodsouzen, ale stejně si všichni mysleli, že to tomu čeledínovi dal on a historku s provázkem si vymyslel. A on z toho byl až šílený, jak se snažil všem vysvětlit, že tam sebral jen malý provázek.

– Příběh děvečky ze statku

H: Tato povídka je dost smutná, ale konec je překvapivý

O: Povídka o děvečce, která se zamilovala do Jakuba a měla s ním dítě. Utekl, dítě dala k výchově mimo statek, aby ji statkář nevyhodil. Ten za ní začal po čase chodit a nakonec si ji vzal, přestože moc nechtěla. Chtěl mít dítě a nakonec ji bil, protože žádné nemohla mít. Jednou mu vyčetla, že přece už dítě má a vše mu pověděla. Nijak to neřešil, naopak byl nadšený, že ho má okamžitě přivést, stejně že chtěl adoptovat nějaké, když nemůžou mít vlastní. Je v tom vidět i ten kontrast šestiletého utrpení té děvečky z touhy po svém dítěti a manželově bití, přitom vše mohlo být už dávno jinak.

– Malá Roquová
O:
Tato povídka je hodně silná. Zpytováním muže však už ani ne.
H:
ZDE

– Ožrala – Opilec
H:
Docela drsná povídka, která je trošku průhledná a končí drasticky.
O:
Povídka o muži, jehož kolega ho den co den opíjí večer v hospodě. Jednou se vrátí domů, upadne a přes záda mu někdo přeběhne. Dovtípí se, že ten kolega ho tam tahal schválně a pak se muchloval s jeho ženou, než se dovrávoral domů. Řval na ni, jestli je to pravda, ona ani nedutala, ale byla v místnosti. A tak z ní udělal kaši, když ji ubil na posteli židlí.

– Pastýřův skok

H: Opět jedna docela drsná povídka

O: Povídka o pastýři, který nesnášel všechny, co se milovali. A tak zabil fenu, která rodila, a děti nad tím výskaly. Zabil dokonce dva milence ve slamníku, který shodil ze stráně, za což už ho zavřeli.

– Alíček

H: Další povídka s krutým zacházením se zvířetem, která mi trhá srdce

O: Povídka o ženách, které byly lakotné. Pořídily si psa, ale pak ho nechtěly, a tak ho hodily do psí jámy. To byla taková jáma, kde ten pes ale potom ještě žil dlouho, dokud mu nedošlo jídlo, nebo ho nesežral jiný pes, kterého tam hodili. Dávaly mu tam ještě jídlo, ale když zjistily, že je tam už jiný pes a jídlo mu bere, řekly si, že nebudou krmit dva a už k němu nechodili!

Reklamy

One thought on “Maupassant: Slečna Fifi a jiné povídky

  1. Pingback: Povídky |

Co na srdci, to v prstech

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s